Vi arbejder med projektering af en ny akkumuleringstank på Søndervangsvej.