Nyheder:

Fyringssæsonen starter nu!

Fyringssæsonen starter nu! Ingen varme på radiatoren? Tjek termostatventilen, hvis din radiator er kold. Hvis din radiator er kold, selv efter udl...

Referat fra generalforsamling 28. maj 2019

Så er referatet fra den ordinære generalforsamling d. 28.05.2019 udkommet. Læs det under Økonomi og referater / referat fra generalforsamlinger

Bestyrelsens beretning for året 2018 - 2018

Så ligger bestyrelsens beretning klar. Find den under "Økonomi og referater" / "Bestyrelsens beretninger" Eller klik her: https://www.dronninglundf...

Droneflyvning

Eftersyn af ledningsnet ved droneflyvning starter nu. Som annonceret tidligere vil Dronninglund Fjernvarme kontrollere sit ledningsnet for utæ...

Nyhedsbrev fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a

Med nedenstående nyhedsbrev ønsker Dronninglund Fjernvarme alle vore andelshavere et godt nytår. Nyhedsbrevet bringes også i Østvendsyssels Avis sø...

Prisstigninger

Opkrævning af første rate i 2019 er lige sendt ud, og mange vil nok syntes den er meget højere end normalt. Det skyldes primært disse tre ting: - V...

Åbent brev til Brønderslev Kommune

Dronninglund Fjernvarmes bestyrelse har idag sendt vedhæftede åbne brev og notat til Brønderslev Kommune.Brev og notatet beskrive de nyeste fakta o...

Pressemeddelelse

Se pressemeddelelse vedrørende varmepumpeprojektet

Afkølingstarif

Fra d. 1. juni 2018 indfører vi en tarif på afkølingen af det vand som du sender retur til fjernvarmeværket. Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvar...