Nyheder:

Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag d. 28. maj 2019 på hotellet.. Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a indkalder herved andelshaverne til ordinær generalforsamlin...

Droneflyvning

Eftersyn af ledningsnet ved droneflyvning starter nu. Som annonceret tidligere vil Dronninglund Fjernvarme kontrollere sit ledningsnet for utæ...

Nyhedsbrev fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a

Med nedenstående nyhedsbrev ønsker Dronninglund Fjernvarme alle vore andelshavere et godt nytår. Nyhedsbrevet bringes også i Østvendsyssels Avis sø...

Prisstigninger

Opkrævning af første rate i 2019 er lige sendt ud, og mange vil nok syntes den er meget højere end normalt. Det skyldes primært disse tre ting: - V...

Fyringssæsonen starter nu!

Fyringssæsonen starter nu! Ingen varme på radiatoren? Tjek termostatventilen, hvis din radiator er kold. Hvis din radiator er kold, selv efter udl...

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 24.10.2018

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 24.10.2018 udkommet. Læs det under "Økonomi og referater" - "Generalforsamlinger"  

Supplerende informationer til den ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober 2018

På den ordinære generalforsamling blev Morten Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer trak sig på den ordinære gen...

Ekstraordinær generalforsamling oktober 2018

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. indkalder herved andelshaverne til ekstraordinær generalforsamling som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglun...

Åbent brev til Brønderslev Kommune

Dronninglund Fjernvarmes bestyrelse har idag sendt vedhæftede åbne brev og notat til Brønderslev Kommune.Brev og notatet beskrive de nyeste fakta o...

Pressemeddelelse

Se pressemeddelelse vedrørende varmepumpeprojektet

Afkølingstarif

Fra d. 1. juni 2018 indfører vi en tarif på afkølingen af det vand som du sender retur til fjernvarmeværket. Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvar...