Nyheder:

Object reference not set to an instance of an object.

Dagsorden generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling der afholdes den 25 august kl. 19:30 Dronninglund hotel. 

Nytårsbrev 2020

Afkølingstarif

Fra d. 1. juni 2018 indfører vi en tarif på afkølingen af det vand som du sender retur til fjernvarmeværket. Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme…

nyhedsbrev 27-11-2019

Læs bestyrelsens nyhedsbrev om etablering af en luft-vand-varmepumpe i tilknytning til solvarmeanlægget i Lunderbjerg.

Fyringssæsonen starter nu!

Fyringssæsonen starter nu! Ingen varme på radiatoren? Tjek termostatventilen, hvis din radiator er kold. Hvis din radiator er kold, selv efter udluft…

Referat fra generalforsamling 28. maj 2019

Så er referatet fra den ordinære generalforsamling d. 28.05.2019 udkommet. Læs det under Økonomi og referater / referat fra generalforsamlinger

Bestyrelsens beretning for året 2018 - 2018

Så ligger bestyrelsens beretning klar. Find den under "Økonomi og referater" / "Bestyrelsens beretninger" Eller klik her: https://www.dronninglundfjer…

Droneflyvning

Eftersyn af ledningsnet ved droneflyvning starter nu. Som annonceret tidligere vil Dronninglund Fjernvarme kontrollere sit ledningsnet for utæthe…

Nyhedsbrev fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a

Med nedenstående nyhedsbrev ønsker Dronninglund Fjernvarme alle vore andelshavere et godt nytår. Nyhedsbrevet bringes også i Østvendsyssels Avis sønda…