Varmtvandsbeholder eller veksler

Som det fremgår af forbrugerdeklarationerne bør opvarmning af varmt brugsvand ske ved hjælp af varmtvandsbeholder. 
Med de lange ledningsstræk, der allerede nu er, er det vigtigt, at ledningsnettet dimensioneres så optimalt som muligt, både med hensyn til forsyningssikkerhed som med hensyn til økonomien (afkøling af ledningsnettet).


Det skal derfor gøres klart, at alle nye installationer til brugsvand bør benytte varmtvandsbeholder, og at udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer sker ved overgang til varmtvandsbeholder. Ønsker en forbruger alligevel at bruge gennemstrømningvandvarmer, er dette derfor på forbrugerens egen risiko og Dronninglund Fjernvarme påtager sig ingen ansvar driftsmæssigt eller økonomisk.