Om os

Varmen kommer fra følgende 3 produktionssteder:

Solfangeranlæg ved Nordre Ringgade.

Solfanger blev idriftsat maj 2014 og var på det tidspunkt verdens største solfanger til produktion af varmt vand. Det aktive solfangerareal er på 37.573 m2 og et damvarmelager på 60.000 m3 vand. Solfangeren producerer ca. 40% af byens årlige varmeforbrug.

Kraftvarmeværket på Tidselbak Allé

Kraftvarmeværket blev bygget i 1989/90 og idriftsat i februar 1990. Selskabets administrationsfaciliteter er opført i forbindelse hermed.

Produktionen udføres med 4 stk. Caterpillar 3516 SITA gasmotorer.
Den samlede el-ydelse er 3,5 MW, og den samlede varmeydelse er 6,0 MW.

Den tilsluttede akkumuleringstank har en kapacitet på 865 m3.

Der er i 2008 etableret en 8 MW gaskedel.

Varmecentralen på Søndervangsvej.

Varmecentralen er bygget i 1973. Her udføres produktionen af 2 oliefyrede Danstoker kedler fra 2013 med en kapacitet på henholdsvis 6 MW og 10 MW samt en Thermax varmepumpe.

Der er installeret et Cummins NT855P nøddieselanlæg på 270 kVA.

Pumpestationen på Slotsgade.

Pumpestationen er opført i 1999 med en Grundfoss pumpeinstallation.

Ledningsnettet

Ledningsnettet består af i alt ca. 46 km fjernvarmerør. Efter en omfattende renovering, som blev afsluttet i 1995, er ledningsnettet i dag udelukkende udført i præisolerede fjernvarmerør.

Der er tilkoblet ca.1350 forbrugere til fjernvarmenettet.