Supplerende informationer til den ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober 2018

22. oktober 2018

 

På den ordinære generalforsamling blev Morten Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer trak sig på den ordinære generalforsamling fra bestyrelsen.

Herefter indtrådte de 3 suppleanter, som var Jan Vinther Larsen, Flemming Nielsen og Allan Danielsen. Jan Vinther Larsen og Flemming Nielsen har tilkendegivet, at de er villige til at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer, hvorimod Allan Danielsen af tidsmæssige årsager har tilkendegivet, at han helst ser, at generalforsamlingen vælger en anden til at bestride posten. Formelt trækker Allan Danielsen sig derfor fra bestyrelsen.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter (der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer og iflg. vedtægterne vælges der hvert år en suppleant for en tre-årig periode, således at der altid er 3 suppleanter.

Der er heldigvis indkommet en del forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi har hermed sikret, at der er kandidater til alle poster, men det skal understreges, at der kan kommer yderligere kandidater før eller på den ekstraordinære generalforsamling – og det er i det hele generalforsamlingen, der har kompetencen til at beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Morten Jensen”