Generalforsamling 2022

28. april 2022

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære

Generalforsamling

onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.30 på Dronninglund Hotel

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent/referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af årsrapport
 4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte afkølingstarif for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer:
  Følgende er på ordinært valg:
  Jimmy Luther

Poul Erik Nielsen
Suppleanter:
Følgende er på ordinært valg:
1.

2.

3.

Der skal findes 3 nye suppleanter

 1. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm
 2. Status på projekter
 3. Indkomne forslag
 4. Eventuelt