Fyringssæsonen starter nu!

16. september 2022

Fyringssæsonen starter nu!

Ingen varme på radiatoren? Tjek termostatventilen, hvis din radiator er kold.

Hvis din radiator er kold, selv efter udluftning, og på trods af at der er koldt i rummet, kan det skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilens stift for at få den løsnet.

For at komme ind til stiften skal du først have håndtaget demonteret. På nyere termostater sidder der en sort ring inderst på håndtaget, som skal drejes ca. en kvart omgang til venstre, for at håndtaget kan tages af. Ellers afmonteres håndtaget ved at løsne den lille skrue inderst på håndtaget.

Når håndtaget er afmonteret, kan du se en lille messingstift i selve ventilen.

For at løsne stiften kan du skiftevis banke ventilen forsigtigt på siden og skubbe stiften forsigtigt ned, indtil den igen bevæger sig frit. Så snart ventilen begynder at kunne bevæge sig udaf igen,vil radiatoren som regel hurtigt blive varm.

Når stiften er løsnet, påmonteres termostaten igen. Stiften skal kunne skubbes 2-3 mm, ellers sidder den fast. (ryk eller hiv aldrig i stiften!)., men tryk kun på stiften, da ventilen ellers kan blive utæt. 
Når ventilen igen bevæger sig frit, sætter du håndtaget på igen. Se efter den lille plastikmarkør, der viser, hvad der er opad på håndtaget. Stram skruen.