Droneflyvning

12. februar 2019

Eftersyn af ledningsnet ved hjælp af droneflyvning starter nu.

Som annonceret tidligere vil Dronninglund Fjernvarme kontrollere sit ledningsnet for utætheder og varmetab ved hjælp af overflyvning med en drone påmonteret et varmefølsomt kamera.

Vi forventer at starte disse flyvninger meget snart, så hvis I ser en drone flyve hen over Jeres vej, kan det være vores folk der er ude og lede efter lækager.
Droneoperatøren og hans hjælper vil hele tiden gå neden under dronen og holde øje med den.
Hvis I har spørgsmål til overflyvningerne er I velkomne til at gå hen og snakke med dronefolkene.

Selve overflyvningerne skal foregå om natten mellem kl. 22:00 og 06:00, og vi forventer at skulle bruge 2 dage ialt.